Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czchowie

ul. Sądecka 183, 32-860 Czchów

tel./fax 146 843 452

e-mail: gzozczchow@poczta.onet.pl

INFORMACJE O GZOZ

eRejestracja do poradni stomatologicznej


Informacje i dokumenty do pobrania dla osób starających się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego:

§  wykaz dokumentów

§  oświadczenie – 30%

§  oświadczenie – 70%

§  karta oceny świadczeniobiorcy

§  Karta Kwalifikacji do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego

§  ocena ryzyka związanego ze stanem odżywienia

§  Skala Glasgow

§  Subiektywna globalna ocena stanu odżywienia SGA

§  wniosek o wydanie skierowania do ZOL

§  skierowanie do ZOL

§  wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie


KONKURSY, OGŁOSZENIA – aktualne

§  Konkursie na udzielanie świadczeń  zdrowotnych: Zadanie nr 1 - Badań diagnostycznych,  konsultacji  specjalistycznych oraz hospitalizacji; Zadanie nr 2 - Badań diagnostycznych RTG;  Zadanie nr 3 - Protetyki stomatologicznej; Ogłoszenie o wyniku postępowania

 


PRZETARGI AKTUALNE:

KONKURSY, OGŁOSZENIA – zakończone:

§  Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań analitycznych i mikrobiologicznych, Odpowiedź nr 1, Ogłoszenie o wyniku postępowania

§  Zapytanie ofertowe – dostawa środków odkażających, Odpowiedź nr 1, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

§  Zapytanie ofertowe – dostawa materiałów medycznych, dostawa opatrunków, dostawa pieluchomajtek, Odpowiedź nr 1, Odpowiedź nr 2, Odpowiedź nr 3, Odpowiedź nr 4, Odpowiedź nr 5, Zawiadomienie o wyborze oferty

§  Zapytanie ofertowe – dostawa produktów do pielęgnacji ciała

§  Konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa – 15.01.2018 r.

§  Konkurs: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczenia usług lekarskich oraz dyżurów lekarskich w ZOL w Czchowie – 11.12.2017 r.

§  Ogłoszenie o wyniku postępowania – 22.12.2017 r.

§  Konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa – 23.11.2017 r.

§  Konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa

§  Konkurs –  badania analityczne i mikrobiologiczne

§  Konkurs – udzielanie świadczeń zdrowotnych; Ogłoszenie o wyniku postępowania

§  Zapytanie ofertowe – Artykuły chemii gospodarczej i artykuły gospodarstwa domowego

§  Zapytanie ofertowe – Owoce, warzywa i produkty podobne

§  Zapytanie ofertowe – Mięso, wędliny

§  Zapytanie ofertowe – Produkty mleczarskie

§  Zapytanie ofertowe – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

§  Zapytanie ofertowe – Różne produkty spożywcze

§  Ogłoszenie – zapytanie ofertowe: wersja pdf, wersja docx

§  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

§  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - badań analitycznych i mikrobiologicznych

§  Ogłoszenie o wyniku postępowania

§  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

§  Ogłoszenie o wyniku postępowania

§  Ogłoszenie o wyniku postępowania

§  Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

§  ogłoszenie o wyniku postępowania - świadczenia usług lekarskich w Poradni Stomatologicznej

§  ogłoszenie o wyniku postępowania - świadczenia usług lekarskich oraz świadczenie dyżurów lekarskich w ZOL

§  konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

§  konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – poradnia stomatologiczna

PRZETARGI ZAKOŃCZONE:

§  1. Przetarg nieograniczony na dostawę „Produktów żywienia dojelitowego” – 14.09.2017 r., Zbiorcze-zestawienie ofert, Wybór najkorzystaniejszej oferty - 20.09.2017r.

§  Przetarg nieograniczony na dostawę „Różnych produktów leczniczych” – 8.05.2017 r., Odpowiedź nr 1 , Odpowiedź nr 2, Odpowiedź nr 3, Odpowiedź nr 4, Zbiorcze zestawienie ofert, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 18.05.2017 r.

§  Przetarg nieograniczony na dostawę „Różnych produktów leczniczych” – 27.04.2016 r.

§  Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert na dostawę „Różnych produktów leczniczych – 28.04.2016 r.

§  Odpowiedzi na zapytania

§  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 18.05.2016 r.

§  Dostawa produktów żywienia dojelitowego dla zakładu opiekuńczo-leczniczego w Czchowie – 30.06.2015 r.

§  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 8.07.2015 r.

§  Przetarg nieograniczony – na dostawę „Różnych produktów leczniczych” – 16.04.2015 r.
Sprostowanie i odpowiedzi
Odpowiedź nr 5
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 27.04.2015 r.

§  Przetarg nieograniczony – na dostawę produktów leczniczych „Płyny dożylne” – 13.03.2014 r.; Odpowiedź nr 1; Odpowiedź nr 2; Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 21.03.2014 r.

§  Przetarg nieograniczony – na dostawę produktów leczniczych – 05.03.2014 r.; Odpowiedź nr 1, Odpowiedź nr 2, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 17.03.2014 r.

§  Przetarg nieograniczony  - „Dostawa produktów żywienia dojelitowego dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Czchowie spełniające wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

§  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty08.07.2013 r.

§  Przetarg nieograniczony na dostawę „Produktów farmaceutycznych” - 20.02.1013 r.

§  Przetarg nieograniczony na dostawę „Produktów farmaceutycznych” - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 28.02.2013 r.

§  Przetarg nieograniczony na dostawę „Materiałów medycznych”

§  Przetarg nieograniczony na dostawę „Materiałów medycznych” – ogłoszenie o wyniku postępowania – 04.01.2013 r.

§  przetarg nieograniczony – „Dostawa produktów żywienia dojelitowego dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Czchowie” – ogłoszenie o wyniku postępowania

§  przetarg nieograniczony – „Dostawa produktów żywienia dojelitowego dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Czchowie”

§  przetarg nieograniczony – „Dostawa produktów farmaceutycznych - leków” – ogłoszenie o wyniku postępowania – 24.02.2012 r.

§  przetarg nieograniczony – „Dostawa produktów farmaceutycznych - leków” (06.02.2012 r.)

§  przetarg nieograniczony – „Dostawa produktów farmaceutycznych - leków” – ogłoszenie o wyniku postępowania - 17.02.2011 r.

§  przetarg nieograniczony – „Dostawa produktów farmaceutycznych - leków” (07.02.2011 r.)

§  przetarg nieograniczony – „Dostawa – materiały medyczne” – ogłoszenie o wyniku postępowania – 03.01.2011 r.

§  przetarg nieograniczony – „Dostawa – materiały medyczne” (21.12.2010 r.)

§  przetarg nieograniczony – „Dostawa produktów farmaceutycznych - INSULINY” (11.06.2010 r.) – ogłoszenie o wyniku postępowania 21.06.2010 r.

§  przetarg nieograniczony – „Dostawa produktów farmaceutycznych - INSULINY” (11.06.2010 r.)

§  przetarg nieograniczony – „Dostawa produktów farmaceutycznych - leków”– ogłoszenie o wyniku postępowania (9.02.2010 r.)

§  przetarg nieograniczony – „Dostawa produktów farmaceutycznych - leków” (29.01.2010 r.)

§  przetarg nieograniczony – „Dostawa artykułów spożywczych” – ogłoszenie o wyniku postępowania (30.12.2009 r.)

§  przetarg nieograniczony – „Dostawa artykułów chemii gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowego” – ogłoszenie o wyniku postępowania (30.12.2009 r.)

§  przetarg nieograniczony – „Dostawa artykułów spożywczych” (16.12.2009 r.)

§  przetarg nieograniczony – „Dostawa artykułów chemii gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowego” (16.12.2009 r.)

§  przetarg nieograniczony – „Dostawa mebli medycznych” – ogłoszenie o wyniku postępowania – 08.12.2009 r.

§  przetarg nieograniczony – „Dostawa mebli medycznych” ( 26.11.2009 r.)

§  przetarg nieograniczony – „Dostawa produktów farmaceutycznych, medycznych, opatrunków” – ogłoszenie o przetargu (15.12.2008 r.)

§  przetarg nieograniczony - „Dostawa produktów farmaceutycznych, medycznych, opatrunków” – ogłoszenie o wyniku postępowania (30.12.2008 r.)

§  przetarg nieograniczony - dostawa „Produktów farmaceutycznych – leki” – ogłoszenie o przetargu (30.12.2008 r.)

§  przetarg nieograniczony - dostawa „Produktów farmaceutycznych – leki” - ogłoszenie o wyniku postępowania (07.01.2009 r.)

§  przetarg nieograniczony - dostawa „Produktów farmaceutycznych – leki” – ogłoszenie o przetargu (09.01.2009 r.)

§  przetarg nieograniczony - dostawa „Produktów farmaceutycznych – leki” - ogłoszenie o wyniku postępowania (19.01.2009 r.)