Projekt i wykonanie: M. Papuga
  • Gmina Czchów z lotu ptaka
  • Wzgórze zamkowe w Czchowie
  • Jasełka pt. Zleciał z nieba biały aniołeczek w wykonaniu uczniów PSP z Czchowa
  • Jasełka pt. Zleciał z nieba biały aniołeczek w wykonaniu uczniów PSP z Czchowa
  • Jasełka pt. Zleciał z nieba biały aniołeczek w wykonaniu uczniów PSP z Czchowa
  • Jasełka pt. Zleciał z nieba biały aniołeczek w wykonaniu uczniów PSP z Czchowa
  • 16. Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek dzieci do lat 9-ciu '2020
Previous Next

francja m italia wielkabrytania m

Urząd Miejski - informacje ogólne

Opublikowano: poniedziałek, 31, sierpień 2015

     Urząd Miejski w Czchowie jest jednostką budżetową Gminy. Stanowi aparat pomocniczy Burmistrza, Rady Miejskiej i jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy.

    Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie zadań własnych, zleconych, wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych), publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzynarodowego oraz zawartych z powiatem i województwem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

Odsłony: 4435