Projekt i wykonanie: M. Papuga

Komunikat Burmistrza Czchowa w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Czchowie - 25 marca 2020 r

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań na wywoływaną nim chorobę COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin oraz pracowników urzędu, działając zgodnie z zaleceniami rządu oraz Wojewody Małopolskiego, Urząd Miejski w Czchowie od 25 marca 2020 r. (środa) do odwołania wprowadza ograniczenia w bieżącym działaniu.

Od tego dnia  wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie, e-mailowo, faksem, pocztą tradycyjną lub poprzez platformę ePUAP.

Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje jedynie w sprawach zgłoszenia zgonów i urodzeń, po telefonicznym umówieniu – tel. 146 621 734.

Kasa w Urzędzie jest także nieczynna. Wszelkie należności, opłaty itp. należy wnosić w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek bankowy (przelew elektroniczny, wpłata w banku lub placówce pocztowej).

Pisma, wnioski, deklaracje i inne dokumenty w formie papierowej  można wrzucać (najlepiej w kopertach) do skrzynki znajdującej się przy wejściu  bocznym  do  budynku Urzędu  Miejskiego w Czchowie.

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Miejskiego w Czchowie: /33keqgt47q/SkrytkaESP (strony obywatel.gov.pl oraz epuap.gov.pl)

Kontakt e-mail do Urzędu: gmina@czchow.pl

Kontakt telefoniczny w sprawach urzędowych:

 • Podatki -  tel. 14 66 21 744
 • Śmieci, wodociąg, kanalizacja, szamba - tel. 14 66 21 722
 • Sprawy inwestycji (warunki zabudowy, przyłącza wody i kanalizacji) - tel. 14 66 21 716
 • Urząd Stanu Cywilnego - tel. 14 66 21 734
 • Dowody osobiste, sprawy meldunkowe - tel. 14 66 21 725
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - tel. 14 66 36 565
 • Świadczenia wychowawcze - 14 66 21 736
 • Centrala Urzędu - 14 66 21 710

Komunikat Burmistrza Czchowa - KWARANTANNA

KOMUNIKAT

Burmistrza Czchowa z dnia 20 marca 2020 r.

Osoby powracające do Polski po 15 marca 2020 r. objęte są obowiązkową 14 dniową kwarantanną w miejscu zamieszkania.

Kwarantannę odbywasz pod adresem, który podałeś w karcie lokalizacyjnej.

Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informacje otrzymujesz w czasie przekraczania granicy)

W czasie odbywania kwarantanny w domu stosuj się do poniższych zaleceń:

- nie opuszczaj domu, miejsca przebywania

- nie wychodź do sklepu

- nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ich do domu

- zachowaj szczególne zasady higieny

- w przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną w Brzesku - tel. 608 609 745

- udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom Inspekcji Sanitarnej.

- w przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady. Kontakt tylko telefoniczny.

MIROMED NZOZ w Jurkowie tel. 14 68 42 202

DARMED NZOZ w Czchowie tel. 14 68 43 090

Najbliższy Specjalistyczny Szpital im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowych Sączu (Dąbrowa 1) tel. 18 443 21 23

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 30 000 zł.

francja m italia wielkabrytania m

Biografia Burmistrza Czchowa

Opublikowano: poniedziałek, 23, styczeń 2017

    Marek Chudoba ukończył studia wyższe licencjackie, jak i magisterskie na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, na kierunku politologia i nauki społeczne.

 • Studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej w zakresie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Ukończył studium bankowości w Dolnośląskiej Szkole Bankowej uzyskując tytuł Dyplomowanego Pracownika Bankowego, przyznawany przez Zarząd Banków Polskich
 • Jest absolwentem Technikum Hodowlanego w Nawojowej

Wykształcenie uzupełniające:

 • Studium Prawa Europejskiego Warszawa - konsultant zarządzania projektami infrastrukturalnymi
 • Studium Prawa Europejskiego - Studium Dobrej Administracji

Praca społeczna i samorządowa:

 • 1990 – 1994        Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czchowie
 • 1990 – 1994        Członek Rady Gosp. Banku BS we Wrocławiu
 • 1993 – 1998        Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tarnowskiej Izby Rolniczej, Delegat Gminy Czchów
 • 1994 – 1998        Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego
 • 1998 – 2002        Radny Rady Miejskiej w Czchowie
 • 2002 – 2005        Prezes Zarządu Spółki z o.o. EUROGIEŁDA Czchów-Jurków
 • od 2005 r.           delegat Gminy w Spółce z o.o. EUROGIEŁDA Czchów-Jurków
 • od 2005 r.           Prezes Zarządu Gminnego Oddziału OSP RP
 • 2002 – 2014        Członek Zarządu Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego
 • od 2014 r.           Prezes Zarządu Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego
 • od 2008 r.           Wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego
 • od 2003 r.           członek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Czchowskiej
 • od 2002 r.           Przewodniczący Rady Społecznej GZOZ w Czchowie
 • od 2015 r.           członek powiatowej Rady Społecznej SP ZOZ w Brzesku
 • od 2003 r.           delegat Gminy w Tarnowskiej Agencji Rynku Rolnego
 • od 2003 r.           delegat Gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski
 • od 2003 r.           delegat Gminy w Małopolskim Forum MiSTIA przy Fundacji Rozwoju Demokracji w Krakowie

Praca zawodowa

W sektorze rolnictwa od 1976 r. do 1989 r., w spółdzielczości bankowej jako prezes i dyrektor banku w okresie od 1990 r. do 2002 r., w samorządzie gminnym jako Burmistrz Czchowa od 2002 r. do dzisiaj. Jednocześnie prowadzi własne gospodarstwo specjalistyczne (ogrodnictwo, hodowla).

Odznaczenia

 1. Tytuł honorowy – Zasłużony dla Gminy Czchów
 2. Srebrny Krzyż Zasługi
 3. Medal Edukacji Narodowej
 4. Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
 5. Honorowa Odznaka im. Franciszka Stefczyka ”Za zasługi dla spółdzielczości bankowej”
 6. Brązowy „Medal Zasługi Łowieckiej” Polskiego Związku Łowieckiego

 

Odsłony: 3545
 • Informacje na temat koronawirusa
 • Gmina Czchów z lotu ptaka
 • Wzgórze zamkowe w Czchowie
 • Jasełka pt. Zleciał z nieba biały aniołeczek w wykonaniu uczniów PSP z Czchowa
 • Jasełka pt. Zleciał z nieba biały aniołeczek w wykonaniu uczniów PSP z Czchowa
 • Jasełka pt. Zleciał z nieba biały aniołeczek w wykonaniu uczniów PSP z Czchowa
 • Jasełka pt. Zleciał z nieba biały aniołeczek w wykonaniu uczniów PSP z Czchowa
 • 16. Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek dzieci do lat 9-ciu '2020
Previous Next