Projekt i wykonanie: M. Papuga

Komunikat Burmistrza Czchowa w sprawie pracy Urzędu Miejskiego w Czchowie - 20 kwietnia 2020 r.

Mając na uwadze zmiany w przepisach, potrzebę stopniowego łagodzenia obowiązujących ograniczeń oraz zaspokajanie najważniejszych potrzeb mieszkańców gminy Burmistrz Czchowa podjął decyzje o wprowadzeniu zmian w funkcjonowaniu urzędu, które zapewniają większą możliwość bezpośredniego uzyskania informacji, załatwienia sprawy.
Więcej...

francja m italia wielkabrytania m

Zapraszamy mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku na spotkania informacyjno – konsultacyjne

Opublikowano: wtorek, 28, lipiec 2015

     Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza na spotkania informacyjno – konsultacyjne dla mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku przeprowadzone w ramach przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 pt. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR dla obszaru Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”. Celem spotkań będzie wykonanie analizy SWOT dla obszaru.

      Spotkania odbędą się według poniższego harmonogramu:

Gmina

Termin

Godzina

Miejsce

Gnojnik

11 sierpnia 2015 r.

9.00 - 12.00

Centrum Kultury w Gnojniku

Lipnica Murowana

11 sierpnia 2015 r.

14.00 – 17.00

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej

Gródek nad Dunajcem

12 sierpnia 2015 r.

9.00 – 12.00

Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem

Korzenna

12 sierpnia 2015 r.

14.00 – 17.00

Dwór w Korzennej

Czchów

13 sierpnia 2015 r.

9.00 – 12.00

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie

Łososina Dolna

13 sierpnia 2015 r.

14.00 – 17.00

Urząd Gminy w Łososinie Dolnej

Iwkowa

14 sierpnia 2015 r.

9.00 – 12.00

Urząd Gminy w Iwkowej

Program spotkania:

  • Rejestracja uczestników, kawa, herbata
  • Przywitanie, wprowadzenie w temat
  • Podział uczestników spotkania na podgrupy robocze
  • Analiza zagadnień tematycznych, praca w grupach
  • Prezentacja wyników, dyskusja, uzupełnienie danych
  • Podsumowanie spotkania
  • Zakończenie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, podziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odsłony: 2174