Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon – II półrocze 2020 r.

Opublikowano: czwartek, 17, wrzesień 2020

Czytaj więcej...    Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych (wg załączonego harmonogramu).

    Zbiórka odpadów wielkogabarytowych obsługiwana jest przez Firmę Usługowo-Handlową DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.

    Wszystkich zainteresowanych mieszkańców prosimy o wystawienie odpadów wielkogabarytowych przed posesję (do drogi gminnej) do godz. 7.00 w dniu odbioru.

Czytaj więcej...

Odczyt wodomierza online

Opublikowano: czwartek, 17, wrzesień 2020

Gmina Czchów informuje iż odczyty wodomierzy będą realizowane przez inkasenta raz na pół roku.
Istnieje możliwość podania stanu wodomierza dzwoniąc pod numer tel:

14 66 21 745, 667 784 443,
lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Odczytując wodomierz proszę również o podanie numeru licznika lub przesłanie zdjęcia wodomierza.
Brak podania odczytu wodomierza skutkował będzie wystawieniem faktury prognozowanej raz na dwa miesiące. Prognoza zostanie skorygowana w chwili dokonania odczytu przez inkasenta.

Ponowne przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej w systemie BDO

Opublikowano: środa, 26, sierpień 2020

     Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego uprzejmie informuje, że w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wprowadziła ponowne przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej w systemie BDO, dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019 tj.:

Czytaj więcej...

Odpady komunalne – konieczność zgłaszania zmian!

Opublikowano: wtorek, 19, maj 2020

Czytaj więcej...    Burmistrz Czchowa przypomina o konieczności zgłaszania zmian deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z licznymi powrotami osób z zagranicy oraz osób uczących się (mieszkających do tej pory poza obrębem gminy np. w internatach, w akademikach, na stancjach, itp.).

Czytaj więcej...

Wzory deklaracji

Opublikowano: piątek, 08, maj 2020

WZORY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZCHÓW:

Czytaj więcej...

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon – I półrocze 2020 r.

Opublikowano: poniedziałek, 09, marzec 2020

Czytaj więcej...     Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych (wg. załączonego harmonogramu).

    Zbiórka odpadów wielkogabarytowych obsługiwana jest przez Firmę Usługowo-Handlową DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.

Czytaj więcej...

Informacja dla mieszkańców gminy Czchów

Opublikowano: piątek, 03, styczeń 2020

Czytaj więcej...Szanowni Mieszkańcy!

    W związku z wejściem w życie  nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwałą Rady Miejskiej w Czchowie w dniu 30 grudnia 2019 r. zostały wprowadzone zmiany w systemie gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy. Zmianie uległy zasady zbierania odpadów komunalnych oraz wzory deklaracji. Zmienione zostały również stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmieniony nr konta na który należy je wpłacać.

Czytaj więcej...

Uwaga – ważne zmiany w terminach składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowano: poniedziałek, 16, grudzień 2019

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ulegają zmianie obowiązki w zakresie składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

    W przypadku zmiany danych (liczby osób zamieszkujących daną posesje) będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (np. deklaracje za miesiąc listopad należy składać do 10 grudnia i analogicznie w miesiącach następnych).

    Jednocześnie zgodnie z artykułem 6m ust. 4, właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokości zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca – 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.