Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Remont dróg gminnych po powodzi

Opublikowano: wtorek, 17, czerwiec 2014

     Droga gminna Na SikornikW ramach przyznanych środków z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji rozpoczęto prace polegające remoncie dróg gminnych:
„ Do lasu Tymowskiego” nr K250105 w miejscowości Tymowa w km 0+000 – 0+390 oraz 0+610 – 1+750” wraz z remontem przepustów w km 0+070 , 0+170, 0+320, 0+620, 0+770, 0+960, 1+380, 1+530”
„ Na Sikornik” nr K250117 w m. Tworkowa, w km 0+350 – 1+300.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna z Nowego Sącza. Przedsiębiorstwo wyceniło roboty na kwotę ok. 520 000 zł.
Prace powinny zakończy się do końca sierpnia 2014r.

Odsłony: 1689