Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Odnowa Centrum Czchowa – zadanie III, zakończenie prac

Opublikowano: poniedziałek, 22, wrzesień 2014

trzy1

Zakończono realizację kolejnego etapu Odnowy Centrum Czchowa, na który Gmina Czchów otrzymała dofinansowanie z EFRROW w ramach PROW na lata 2007 – 2013 , działanie „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych, tj. 243 179 zł.

 

W wyniku realizacji zadania została wymieniona nawierzchnia podcieni Rynku, zamontowano stylowe balustrady z podświetleniem oraz przebudowany został wjazd na ul. Węgierską. Był to ostatni etap odnowienia czchowskiego rynku, który realizowany był sukcesywnie od 2010 roku.
Dzięki pozyskanym środkom finansowym „czchowski rynek” zyskał nowe oblicze z jednoczesnym zachowaniem jego walorów historycznych .

1a23456

     

 

 

 

Odsłony: 2074