Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Wielofunkcyjne place publiczne w miejscowości Jurków oraz Tymowa

Opublikowano: poniedziałek, 22, wrzesień 2014

cztery1

 

     

Zakończyły się roboty na zadaniach pn.: „Wielofunkcyjny plac publiczny w miejscowości Jurków” oraz „Wielofunkcyjny plac publiczny w miejscowości Tymowa„.
Wielofunkcyjne place publiczne mają służyć organizacji przedsięwzięć związanych z komercjalizacją produktów lokalnych, a także organizacji czasu wolnego na terenie obszaru LGD. Powstała infrastruktura posiada rozwiązania techniczne i wizualne wspólne dla całego obszaru „Śliwkowego Szlaku” ( 7 GMIN ) . Powtarzalne elementy, wykonane przy pomocy jednolitej symboliki wzmacniają integralność obszaru i jego identyfikację produktową. Odbiorcy ( klienci, turyści ) dzięki identycznej wizualizacji tych miejsc zyskują nie tylko łatwość w poruszaniu się po obszarze, ale przede wszystkim jest to swego rodzaju gwarant, że produkty tutaj prezentowane/sprzedawane będą miały lokalną markę, a co za tym idzie gwarantowaną jakość.

     

W ramach zadania pn.: „ Wielofunkcyjny plac publiczny w miejscowości Jurków” zagospodarowano plac obok Zespołu Szkół w Jurkowie w tym min. utwardzono plac pod drogi dojazdowe i miejsca postojowe, wykonano altany, zieleńce podłużne, zakupiono stragany składane, ławki i kosze na śmieci, stojaki na rowery, latarnie parkowe oraz tablicę informacyjną.
Na realizację zadania Gmina Czchów pozyskała środki finansowe z EFRROW w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 180 000 zł.

123567

 


 

W ramach zadania pn.: „ Wielofunkcyjny plac publiczny w miejscowości Tymowa” zagospodarowano plac obok remizy OSP w Tymowej w tym min. utwardzono plac pod drogi dojazdowe i miejsca postojowe, wykonano altany, zieleniec narożny, zakupiono stragany składane, ławki i kosze na śmieci, stojaki na rowery, latarnie parkowe oraz tablicę informacyjną. Ponadto teren placu wielofunkcyjnego został ogrodzony oraz wykonano remont bieżący WITACZY zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich i krajowej. 

Na realizację zadania Gmina Czchów pozyskała środki finansowe z EFRROW w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 120 000 zł.

 

 

2345567

Odsłony: 2628