Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Trening kompetencji społecznych – gm. Gnojnik

Opublikowano: wtorek, 17, czerwiec 2014

20140523 092934     W dniach 23 – 30 maja 2014 r. w Gminie Gnojnik odbywały się spotkania z psychologiem w ramach „Treningu kompetencji społecznych” dla uczestników projektu pn. „Jesteśmy najlepsi”.

     Uczestnicy podzieleni na dwie grupy odbyli 40 godzin zajęć. Udział w zajęciach wzięło 29 uczestników projektu. Trening kompetencji społecznych miał na celu integrację osób uczestniczących w projekcie, doskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji w relacjach międzyludzkich, asertywności, wzrost samooceny, nabycia bądź doskonalenia umiejętności przyjmowania komplementów i konstruktywnej krytyki. Trening pomaga również w tworzeniu CV oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku swojej osoby podczas rozmowy o pracę.

Trening kompetencji społecznych – gmina Gnojnik Trening kompetencji społecznych – gmina Gnojnik Trening kompetencji społecznych – gmina Gnojnik

Jesteśmy najlepsi"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Odsłony: 732