Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

W gminie Gnojnik jeżdżą wózkami widłowymi

Opublikowano: poniedziałek, 28, lipiec 2014

A dokładniej to 4 uczestników projektu unijnego pn. „Jesteśmy najlepsi” potrafią obsługiwać wózki widłowe, a także wymienić butlę gazową w modelach, które ją posiadają.

Od 2 czerwca 2014 r. 4 mężczyzn – uczestników projektu, brało udział w kursie „Obsługa wózka widłowego wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej”. Zajęcia miały na celu przyswojenie wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu obsługi i pracy różnego rodzaju wózkami widłowymi, ładunkoznawstwa, BHP, dozoru technicznego, wymiany butli gazowej, itp.

 

Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o ukończeniu kursu, a wraz z nim uprawnienia do obsługi wózków widłowych. W dniu 4 lipca 2014 r. odbył się egzamin przed komisją państwową, którego pozytywne ukończenie uprawnia do obsługi wózków na terenie całego kraju i każdego zakładu pracy. Panowie zostali więc wyposażeni w konkretne techniczne umiejętności i podnieśli swoje kwalifikacje na rynku pracy.

Jesteśmy najlepsi"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Odsłony: 641