Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

KURS SPAWANIA METODĄ TIG W GMINIE GNOJNIK

Opublikowano: poniedziałek, 08, grudzień 2014

 20141015 134626    Dobiegł końca kolejny kurs realizowany w ramach projektu unijnego pn. „Jesteśmy Najlepsi”. Kurs „Spawanie metodą TIG” to szkolenie przeznaczone głównie dla mężczyzn, stąd też spośród grupy uczestników z Gminy Gnojnik tylko jeden uczestnik wziął w nim udział. Kurs odbywał się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Brzesku w wymiarze 103 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

 

    Uczestnik szkolenia poznawał tajniki korzystania ze sprzętu spawalniczego, szczególnie w zakresie spawania metodą TIG. Uzyskanie umiejętności podnoszą jego kwalifikacje na rynku pracy. Kurs ukończony, a pozytywnie zdany egzamin końcowy nadał uprawnienia do wykonywania danego zawodu. Uczestnik otrzymał certyfikat i książeczkę spawacza.

   Życzymy powodzenia na rynku pracy i wykorzystania zdobytych kwalifikacji.

Jesteśmy najlepsi"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

belka jestesmy najlepsi

Odsłony: 791