Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Spotkanie z nowymi uczestnikami projektu – Gmina Gnojnik

Opublikowano: piątek, 23, styczeń 2015

    Spotkanie z nowymi uczestnikami projektu – Gmina GnojnikW nowym roku nowa grupa uczestników rozpoczęła kolejny etap projektu pn. „Jesteśmy najlepsi”. W dniu 7 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie pracownika socjalnego realizującego projekt pn. „Jesteśmy najlepsi” w Gminie Gnojnik z osobami, które wyłonione zostały w drodze rekrutacji do uczestnictwa w projekcie w 2015 r. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z wymogami udziału w projekcie, możliwościami, jakie im daje, z dokumentacją niezbędną do rozpoczęcia i prawidłowego przebiegu projektu, podpisali umowy o uczestnictwo oraz pozostałe, nie mniej ważne dokumenty. Do projektu zakwalifikowano 4 kobiety w wieku od 20 do 42 lat, z wykształceniem ponadgimnazjalnym, 1 długotrwale bezrobotną, 3 nieaktywne zawodowo.

     Wkrótce po spotkaniu możliwe było rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje pierwszych form wsparcia dla uczestników.

     W dniu 12 stycznia 2015 r. odbyły się indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, w czasie których 4 uczestników miało możliwość określić swoje predyspozycje zawodowe, a na ich podstawie ścieżkę rozwoju zawodowego. Doradca zawodowy pomógł określić także mocne i słabe strony pod kątem pracy zawodowej oraz wzmocnić w uczestnikach chęć i potrzebę rozwijania swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

    W czwartek 15 stycznia 2015 r. ta sama grupa uczestników odbyła indywidualne spotkania z psychologiem w ramach „Terapii psychologicznej”. Każdy z nich wedle własnych potrzeb wykorzystał 2 godziny zajęć z psychologiem. Rozmowa z psychologiem pomaga w rozwiązaniu problemów, z którymi nieraz trudno poradzić sobie samodzielnie. Spotkania w ramach projektu to także sposobność do poznania siebie, swojej wartości, zwiększenia samoświadomości, uświadomienie sobie swoich mocnych i słabych stron oraz wzbudzenie automotywacji do działania.

     Zajęcia te są dobrym początkiem do dalszego uczestnictwa w projekcie, a także do aktywizacji w środowisku i na rynku pracy.

Spotkanie z nowymi uczestnikami projektu – Gmina Gnojnik Spotkanie z nowymi uczestnikami projektu – Gmina Gnojnik Spotkanie z nowymi uczestnikami projektu – Gmina Gnojnik
Spotkanie z nowymi uczestnikami projektu – Gmina Gnojnik   

Jesteśmy najlepsi"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

belka jestesmy najlepsi

Odsłony: 868