Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Spotkanie konsultacyjne w sprawie rewitalizacji gminy

Opublikowano: wtorek, 06, grudzień 2016

Czytaj więcej...     Z inicjatywy Burmistrza Czchowa odbyło się pierwsze spotkanie, na którym zaprezentowano efekty dotychczasowej pracy nad programem rewitalizacji gminy. Trwające od ponad dwóch miesięcy zbieranie danych, analiza zgromadzonych informacji zaowocowało opracowaniem mapy gminy – jej najbardziej zdegradowanych obszarów. Ze względu na specyfikę terenów wiejskich wskazano całe miejscowości jako tereny zdegradowane. W kategoriach społecznych są to: Będzieszyna, Domosławice, Piaski-Drużków oraz Wytrzyszczka, a w funkcjonalno-przestrzennej: Będzieszyna, Piaski-Drużków oraz Tymowa.

Czytaj więcej...

Program rewitalizacji - zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Opublikowano: poniedziałek, 28, listopad 2016

     W związku z trwającymi pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji Burmistrz Czchowa zaprasza na spotkanie konsultacyjne w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych oraz terenów przeznaczonych do rewitalizacji.

     Konsultacje odbędą się w dniu 30 listopada 2016 roku o godz. 15:30 w sali Kina Baszta, Rynek 12.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji

Opublikowano: czwartek, 10, listopad 2016

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 września 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.)  Burmistrz Czchowa zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Czytaj więcej...

Trwają prace nad programem rewitalizacji gminy Czchów

Opublikowano: poniedziałek, 07, listopad 2016

    W Urzędzie Miejskim w Czchowie  trwają prace nad  "Gminnym Programem Rewitalizacji na lata 2016-2020". Ten strategiczny dokument będzie niezbędny do późniejszych starań o dofinansowanie unijne do inicjatyw inwestycyjnych oraz społecznych realizowanych na wyodrębnionych obszarach gminy.

Czytaj więcej...