Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Opublikowano: piątek, 17, maj 2019

Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie    Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie zawiadamia, że w niedzielę, 28 lipca 2019r. odbędą się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Chętni do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 55 w okręgu Czchów mogą zgłaszać swoje kandydatury od piątku 24 maja 2019r. do poniedziałku 3 czerwca 2019 r.

Zgłoszeń dokonywać można w Urzędzie Miejskim w Czchowie, ul. Rynek 12 pok. 15, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek - 7.30 do 15.30).

Do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej uprawnieni są:

  • rolnicy, posiadający gospodarstwo rolne powyżej 1 ha gruntów rolnych lub 1 ha przeliczeniowego (z wyjątkiem gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako las oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza),
  • podatnicy podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne) na terenie objętym okręgiem wyborczym Gminy Czchów,
  • płatnicy podatku dochodowego w związku z prowadzeniem na terenie objętym okręgiem wyborczym Gminy Czchów działów specjalnej produkcji rolnej.
Odsłony: 238