Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

„Razem dla Rozwoju” - poszukiwania pomysłów na rozwój turystyki

Opublikowano: wtorek, 13, sierpień 2019

1 RdR 2     Stowarzyszenie „Wiedza i Rozwój" w Czchowie przystąpiło do  realizacji grantu pt. „Razem dla Rozwoju - budowa partnerstwa na rzecz turystycznego rozwoju gminy Czchów”. W ramach organizowanych spotkań roboczych przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego poszukują pomysłów na wykorzystanie potencjału turystycznego gminy Czchów, wdrożenie nowych inicjatyw. W skład grypy wchodzą radni Rady Miejskiej w Czchowie, sołtysi, pracownicy Urzędu Miejskiego w Czchowie i Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie gminy.

1RdR 1    Już pierwsze zajęcia pozwoliły na zestawienie atutów i słabości dzisiejszej oferty turystycznej. Oczywiście nie każdy problem da się przezwyciężyć, ale można próbować go minimalizować lub zmienić. Powstała w ostatnim roku infrastruktura na wzgórzu zamkowym otwiera możliwości do podejmowania wielu inicjatyw, tworzenia wspólnych ofert ośrodka kultury, kół gospodyń wiejskich i przedsiębiorców. Merytoryczne wsparcie w trakcie warsztatów udziela osoba z wieloletnim doświadczeniem w zakresie budowania oferty turystycznej. Liczymy, że po zakończeniu zajęć będziemy mieli listę pomysłów i działań, które będą sukcesywnie realizowane.

   Uruchomienie projektu nie byłoby możliwe bez wsparcia jakie uzyskaliśmy  z Lokalnej Grupy Działania  Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” (fundusze z  Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020).

Stowarzyszenie „Wiedza i Rozwój”
Anna Skiba-Ratusznik

Grant pt „Razem dla Rozwoju” - budowa partnerstwa na rzecz turystycznego rozwoju gminy Czchów  realizowany przez Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój w ramach projektu grantowego pt. „Budowa partnerstw lokalnych w oparciu o zasoby Śliwkowego Szlaku” Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

wir

Odsłony: 357