Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnowie II z dnia 16 września 2019 r. - aktualizacja

Opublikowano: poniedziałek, 16, wrzesień 2019

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Czchów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 18 września 2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czchowie do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 4,

- Nr 3, w liczbie 2,

- Nr 4, w liczbie 2,

- Nr 5, w liczbie 2,

- Nr 6, w liczbie 2.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 18 września 2019 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czchowie.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Tarnowie II

/-/ Przemysław Szpik

Odsłony: 322