Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Wykorzystaj atrakcyjność regionu i zwiększ legalnie swoje dochody!

Opublikowano: czwartek, 17, lipiec 2014

kontrola skarbowa     Sezon letni to dla jednych czas wypoczynku, dla innych czas wytężonej pracy, dającej możliwość dodatkowego, zgodnego z prawem zarobku.

     Mieszkańcy regionów wypoczynkowych, nieprowadzący działalności gospodarczej, posiadający lokale mieszkalne lub nadwyżki powierzchni mieszkalnej, mogą wykorzystać fakt zamieszkiwania
na terenie atrakcyjnym turystycznie i uzyskać dodatkowe przychody – legalnie.

 

     Osoby takie, bowiem w ramach tzw. „najmu prywatnego”, mogą uzyskiwać dochody, które najkorzystniej jest opodatkować ryczałtem
od przychodów ewidencjonowanych, według stawki 8,5%. Warunkiem skorzystania z takiej formy opodatkowania jest złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o wyborze ryczałtu.
W innym przypadku dochody takie muszą być opodatkowane
na zasadach ogólnych.

     Należy jednak pamiętać, iż osoby uzyskujące w ciągu roku przychody z „najmu prywatnego” winny złożyć takie oświadczenie
w terminie do 20-go, następnego miesiąca po uzyskaniu pierwszego przychodu, a przychody rozliczać miesięcznie lub kwartalnie.

     Wybór ryczałtu i zgłoszenie do opodatkowania osiągniętego przychodu, w ocenie specjalistów, jest decyzją właściwą i rozsądną, która jednocześnie pozwoli uniknąć ewentualnych sankcji
karno-skarbowych oraz zainteresowania „życzliwych” sąsiadów.

     Jednocześnie informujemy, iż w okresie wakacyjnym kontrola skarbowa będzie sprawdzała legalność prowadzonej działalności gospodarczej oraz prawidłowość odprowadzania podatków przez osoby wynajmujące pokoje i nieprowadzące działalności gospodarczej.


Wykorzystaj atrakcyjność regionu i zwiększ legalnie swoje dochody!

Odsłony: 1116