Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Nabór dla działania: „Odnowa i rozwój wsi”

Opublikowano: poniedziałek, 21, lipiec 2014

na sliwkowym szlaku pngZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działającej na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Laskowa, Lipnica Murowana, Łososina Dolna wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu naboru dla działania: „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 28 lipca 2014 roku do 11 sierpnia 2014 roku.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” miejscowość: Iwkowa - Stadion IVA IWKOWA, w godz. 8.00–16.00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.nasliwkowymszlaku.pl

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.nasliwkowymszlaku.pl oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”, miejscowość: Iwkowa - Stadion IVA IWKOWA, w godz. 8.00 – 16.00.

Wysokość dostępnych środków w 2014 r. na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:

Odsłony: 1259