Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska dla mieszkańców

Opublikowano: poniedziałek, 28, wrzesień 2020

sursum corda   Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT BRZESKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, w tym nieodpłatne mediacje. Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i mediatorów.

 

    Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy Stowarzyszenie prowadzi również edukację prawną z tematyki praw człowieka jako istotnego atrybutu obywatela, a mianowicie:

Link do spotu promocyjnego zachęcającego do korzystania ze świadczeń:

Linki do trzech filmików edukacyjnych z zakresu: mediacji, praw konsumenckich oraz cyberprzemocy:

    Stowarzyszenie jest przekonane, że szczególnie w tym czasie dynamicznych zmian w prawie - wielu mieszkańców może mieć pytania i wątpliwości natury prawnej, w czym mogą być przydatni dostępni specjaliści. Pomoc świadczona jest w pełnym zakresie prawa, od połowy maja także w zakresie  prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku niezatrudniania w ciągu ostatniego roku innego pracownika.

     Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu - https://www.powiatbrzeski.pl/artykul/167,nieodplatna-pomoc-prawna

Odsłony: 91