Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów

Opublikowano: środa, 14, październik 2015

     Burmistrz Czchowa na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2014, poz. 1153 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniach od 14 października do 12 grudnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Czchowie pok. nr 6 w godzinach pracy Urzędu na okres 60 dni zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność Gminy Czchów oraz własność Wspólnoty Gruntowej Wsi Czchów.

      W tym terminie zainteresowani będą mogli zapoznać się z projektem powyższych planów. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu do Burmistrza Czchowa.

     Ponadto w dniu 9 listopada 2015 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w miejscu wyłożenia uproszczonych planów urządzenia lasów, upoważniony przedstawiciel wykonawcy planu tj. firma Krameko sp. z o.o. w ramach konsultacji społecznych będzie zainteresowanym udzielał informacji i składał wyjaśnienia do zapisów zawartych w wyłożonym planie.

    Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów będą podstawą naliczenia podatku leśnego.

Odsłony: 744