Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Burmistrz Czchowa informuje...

Opublikowano: wtorek, 23, styczeń 2018

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej   Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać  faktury VAT.

  • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

    Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

    Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

     Wnioski na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Czchowie,  pok. nr 1 (naprzeciw Kasy)  codziennie  w godz. od 8:00  do 14:30.

Do pobrania:

fot. www.opole.wiih.gov.pl
Odsłony: 423