Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Komunikat ARiMR - ograniczenie wizyt w placówkach ARiMR

Opublikowano: środa, 11, marzec 2020

Czytaj więcej...     W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo przypominamy wszystkim Rolnikom, że większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez Internet (24 h/dobę  portal IRZPLus; od 15 marca rusza aplikacja eWniosek). Oświadczenie o dopłaty bezpośrednie można wysłać pocztą (w tym przypadku za datę wpływu do ARiMR uznaje się datę stempla pocztowego). Masz wątpliwości, pytania, chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń do najbliższej placówki ARiMR.

     Wykaz telefonów małopolskich biur ARiMR dostępny na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce KONTAKT – ODDZIAŁY REGIONALNE – MAŁOPOLSKI – DANE ADRESOWE

    Wykaz telefonów małopolskich biur ARiMR: https://link.do/N2FGo

Bezpłatne spotkanie edukacyjne oraz badania mammograficzne

Opublikowano: środa, 11, marzec 2020

Czytaj więcej...

!!!AKTUALIZACJA:
BADANIA I SPOTKANIE EDUKACYJNE ZOSTAŁY ODWOŁANE!!!

Szanowni Państwo!
Centrum Medyczne Maszachaba realizuje wspólnie z Centrum Medycznym Skopia oraz Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka" Krzeszowice projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
 „Kształtowanie  świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019-2021" w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Informacje dla osób chętnych do pracy w obwodowych komisjach wyborczych

Opublikowano: środa, 04, marzec 2020

Czytaj więcej...   Aby zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 
Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego znajduje się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.
Adresy stron internetowych komitetów wyborczych znajdują się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.

Czytaj więcej...

Po dopłaty z oświadczeniem zamiast eWniosku od 2 marca

Opublikowano: czwartek, 27, luty 2020

Czytaj więcej...     Od 2018 roku rolników obowiązuje wniosek składany przez internet przy ubieganiu się o dopłaty bezpośrednie. Ci, którzy gospodarują na mniejszych areałach, mogli jednak dostarczać do ARiMR papierowe, 1-stronicowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z poprzedniego roku. To ułatwienie będzie dostępne także w tym roku.
     Dotychczas ARiMR przyjmowała oświadczenia  od 15 lutego do 14 marca. W tym roku termin ten uległ zmianie. Oświadczenie będzie można dostarczyć do placówek ARiMR  od 2 marca do 15 kwietnia.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie - kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czchów

Opublikowano: czwartek, 27, luty 2020

      Burmistrz Czchowa informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania.

Czytaj więcej...

Wyjątkowa akcja krwiodawstwa

Opublikowano: czwartek, 27, luty 2020

Czytaj więcej...    17 lutego 2020 roku w Zespole Szkół w Czchowie miała miejsce niecodzienna akcja oddawania krwi. Akcja została zorganizowana przez młodzieżowy Klub HDK PCK „Krewniak”, który w tym roku świętuje dziesięciolecie swojego powstania. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Starosty Powiatowego w Brzesku Pana Andrzeja Potępy.

    Więcej na stronie Zespołu Szkół w Czchowie.

Wkrótce kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Opublikowano: wtorek, 25, luty 2020

Czytaj więcej...Szanowni Państwo,

    Już niedługo rozpoczynamy realizację 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Tak jak w latach ubiegłych, prosimy Państwa o wsparcie w promowaniu tej idei wśród mieszkańców Państwa miast, gmin i powiatów. Ta pomoc będzie dla nas nieodzowna na każdym etapie - zarówno w czasie organizacji spotkań informacyjnych dla mieszkańców, jak i w okresie składania zadań do BO WM, czy późniejszego głosowania.

Czytaj więcej...

29 lutego rusza konkurs grantowy FIO Małopolska Lokalnie dla małopolskich społeczników

Opublikowano: poniedziałek, 24, luty 2020

Czytaj więcej...    Mieszkacie w Małopolsce? Macie interesujący pomysł na działanie w Waszej społeczności, ale nie macie pieniędzy, żeby go zrealizować? A może dopiero założyliście swoją organizację i nie wiecie, skąd wziąć środki na szkolenie dla wolontariuszy, którzy będą wspierać Waszą działalność? Odpowiedzią na te potrzeby może stać się Program Grantowy FIO Małopolska Lokalnie, w którym liczy się przede wszystkim pomysł!

Czytaj więcej...

Informacja o konsultacjach CPK dot. dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego"

Opublikowano: środa, 19, luty 2020

    10 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL), który Państwu przedkładamy, jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

Czytaj więcej...

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

Opublikowano: wtorek, 18, luty 2020

Czytaj więcej...    Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.     

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku.

Czytaj więcej...