Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2018, 7/2018, 8/2018

Opublikowano: czwartek, 28, czerwiec 2018
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...

Debata społeczna "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - wspólnie reagujmy na zagrożenia"

Opublikowano: piątek, 22, czerwiec 2018
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Komenda Powiatowa Policji w Brzesku wspólnie z Komisariatem Policji w Czchowie w ramach cyklu debat "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ" organizuje 27 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 w budynku OSP w Jurkowie debatę społeczną "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - wspólnie reagujmy na zagrożenia". Mając na uwadze zacieśnienie współpracy z lokalną społecznością serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie prac konserwacyjnych sieci wodociągowej

Opublikowano: czwartek, 21, czerwiec 2018
Rafał Kopytko

     W związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej uprzejmie informujemy, że 25 czerwca 2018 roku w godzinach od 8:00 do 16:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody w miejscowościach Czchów (od ul. Zapotocze Górne do ul. Spacerowej).
     Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

Program "Małopolski Tele-Anioł"

Opublikowano: wtorek, 19, czerwiec 2018
Rafał Kopytko

      Burmistrz Czchowa podpisał list intencyjny o przystąpieniu do współpracy przy realizacji projektu „Małopolski Tele-Anioł”. Współpraca dotyczy Województwa Małopolskiego z Gminą Czchów i polega na podjęciu wspólnych działań promujących, mających na celu dotarcie z informacją o projekcie do mieszkańców danej gminy oraz włączenia do niego osób niesamodzielnych, potrzebujących wsparcia. Współpraca ma się przyczynić do poprawy poczucia bezpieczeństwa i jakości życia niesamodzielnych Małopolan oraz ich rodzin. Informujemy, że wszystkie rodziny zainteresowane tą formą pomocy proszone są o zgłoszenie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie, w celu otrzymania wniosku o wsparcie.

Zapraszamy do udziału w ''Śliwkowym Konkursie Kulinarnym 2018''

Opublikowano: czwartek, 14, czerwiec 2018
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     ''Śliwkowy Konkurs Kulinarny'' organizowany jest po raz ósmy przez Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku''. Jego celem jest promocja obszaru Stowarzyszenia ''Na Śliwkowym Szlaku'' poprzez wyłonienie najciekawszych potraw z wykorzystaniem śliwek (świeżych, suszonych, mrożonych, etc.), a także zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności tradycji kulinarnych.

    Wszelkie informacje o konkursie na stronie http://www.nasliwkowymszlaku.pl/index.php?news=819 oraz http://www.nasliwkowymszlaku.pl/index.php?news=821

Zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Opublikowano: czwartek, 14, czerwiec 2018
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Zarząd Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku" zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku", które odbędzie się 21 czerwca 2018 r. tj. czwartek o godz. 17.30 w Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna w Łososinie Dolnej.

Program zebrania (plik .pdf)

KOMUNIKAT - awaria sieci wodociągowej

Opublikowano: środa, 06, czerwiec 2018
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     W związku z awarią sieci wodociągowej uprzejmie informujemy, że 6 czerwca 2018 roku wystąpi przerwa w dostawie dla odbiorców wody w miejscowości Czchów (od strony domków wojskowych Vistula – całe wzgórze). Zakończenie prac planowane jest ok. godz. 15:00.
    Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

Chrońmy pszczoły przed zatruciem!

Opublikowano: wtorek, 05, czerwiec 2018
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...   Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu. W szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.
     Środki ochrony roślin należy tak stosować, aby minimalizować negatywny wpływ chemicznej ochrony na organizmy niebędące celem zabiegu.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2018

Opublikowano: poniedziałek, 04, czerwiec 2018
Rafał Kopytko

     Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT - awaria sieci wodociągowej

Opublikowano: poniedziałek, 04, czerwiec 2018
Rafał Kopytko

     W związku z awarią sieci wodociągowej uprzejmie informujemy, że 4 czerwca 2018 roku wystąpi przerwa w dostawie dla odbiorców wody w miejscowości Tymowa (Zadebrze). Zakończenie prac planowane jest ok. godz. 21:00.
     Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.