Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Opublikowano: środa, 01, lipiec 2020

Czytaj więcej...      Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Czytaj więcej...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje – siła wyższa/ nadzwyczajne okolicznośc

Opublikowano: wtorek, 30, czerwiec 2020

Czytaj więcej...    W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi jakie nawiedziły nasze województwo w ostatnich dniach (powodzie, podtopienia, deszcze nawalne itp.), powodujące duże szkody w gospodarstwie rolnym zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, mogą zostać uznane jako „siła wyższa” i „nadzwyczajne okoliczności.
    Dowodem potwierdzającym wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, może być na podstawie art. 75 § 1 kpa wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.

Czytaj więcej...

Pomoc PFRON dla zakładów aktywności zawodowej. Przykład z Konar w Małopolsce

Opublikowano: wtorek, 30, czerwiec 2020

Czytaj więcej...     Rekompensaty za okres przestoju w działalności ZAZ-u lub zmniejszenia przychodu z tej działalności oraz możliwość częściowego wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Aktywności na wynagrodzenia dla pracowników czy zaspokojenie ich potrzeb bytowych – to nowe rozwiązania podejmowane w celu utrzymania stanowisk pracy. W ten sposób Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reaguje na trudną sytuację wywołaną pandemią koronawirusa.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.

Opublikowano: wtorek, 30, czerwiec 2020

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. kandydują:

  1. DUDA Andrzej Sebastian
  2. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Sylwester Marciniak

Głosujmy bezpiecznie

Opublikowano: piątek, 26, czerwiec 2020

PREZYDENT 2020 Afisz lokal m

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2020

Opublikowano: piątek, 19, czerwiec 2020

Czytaj więcej...     Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w ramach następującego przedsięwzięcia:

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: piątek, 19, czerwiec 2020

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).
Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Opublikowano: piątek, 19, czerwiec 2020

Czytaj więcej...     Zarząd Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku" zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku", które odbędzie się 25 czerwca 2020 r. tj. czwartek o godz. 17.00.