Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Duże pieniądze na duże przetwórstwo

Opublikowano: poniedziałek, 03, luty 2020

Czytaj więcej...    Do 15 mln zł wsparcia będę mogły uzyskać firmy z  branży przetwórstwa produktów rolnych.
     Od 27 lutego do 27 marca 2020 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować wnioski na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". O pomoc mogą ubiegać się firmy z branży przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujące się ich sprzedażą hurtową.
     Dotację można otrzymać m.in. na budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności; zakup (wraz z instalacją) lub leasing zakończony przeniesieniem prawa własności maszyn lub urządzeń; zakup aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji.

Czytaj więcej...

Informacja Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Opublikowano: środa, 29, styczeń 2020

Czytaj więcej...      W nawiązaniu do pisma Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pragnę poinformować o możliwości uzyskania przez przedsiębiorców i instytucje sektora publicznego jak i prywatnego oraz organizacje wszystkich sektorów gospodarki, wpisu do krajowego rejestru systemu ekozarządzania i audytu (EMAS). Mając na celu troskę o środowisko w Polsce, jak i na świecie zachęcam aby jak największa liczba organizacji dążyła do nieustannej poprawy swojej działalności na rzecz środowiska poprzez przestrzeganie norm i przepisów ochrony środowiska.

Czytaj więcej...

Komunikat - awaria sieci wodociągowej

Opublikowano: wtorek, 28, styczeń 2020

Czytaj więcej...    W związku z awarią na sieci wodociągowej uprzejmie informujemy, że 28 stycznia 2020 roku wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody w: części miejscowości Jurków (kierunek: od szkoły podstawowej w kierunku Tarnowa), Biskupicach Melsztyńskich, Domosławicach oraz dolnej część miejscowości Złota.
     Zakończenie prac planowane jest na ok. godz. 15:00.
    Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - poziom 3

Opublikowano: poniedziałek, 27, styczeń 2020

Informacja w pliku .pdf

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO
Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 26.01.2020 r. (godz.00.00-24.00)
Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjach

Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacjach:
Nowy Targ Plac Słowackiego – 233 µg/m3

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Rabka-Zdrój ul. Orkana – 104 µg/m3, Sucha Beskidzka ul. Nieszczyńskiej – 101 µg/m3, Tarnów ul. Bitwy pod Studziankami – 109 µg/m3, Tarnów ul. ks. R. Sitko – 117 µg/m3

Obszar przekroczenia

Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował: Nowy Targ
Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: Rabkę-Zdrój, Suchą Beskidzką, Tarnów

Ludność narażona

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: 32 000
Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 122300

Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i w przypadku miasta Tarnowa wzmożonego ruchu samochodów.

Czytaj więcej...

Informacja dot. zwrotu podatku akcyzowego

Opublikowano: poniedziałek, 27, styczeń 2020

Czytaj więcej...Burmistrz Czchowa informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

  • W terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,

  • W terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
    w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

    Czytaj więcej...

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - poziom 2

Opublikowano: piątek, 24, styczeń 2020
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 24.01.2020 r. godz. 8.00
Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 8.00 dnia 24.01.2020 r. do godz. 24.00 dnia  25.01.2020 r.
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 24.01.2020 r. i na dzień 25.01.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów i prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Dzień 24.01.2020 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 24.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Kraków i Nowy Sącz oraz powiaty oświęcimski, nowotarski, nowosądecki, olkuski, krakowski, suski

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 24.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 891 000

Dzień 25.01.2020 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 25.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiaty nowotarski, nowosądecki, brzeski i miasto Nowy Sącz

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 25.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 585 000

 

Czytaj więcej...

Dzień Babci i Dziadka w ZUS

Opublikowano: piątek, 24, styczeń 2020

Czytaj więcej...    Z okazji Dnia Babci i Dziadka organizujemy dzień otwarty w tarnowskim ZUS. Zapraszamy już w środę 29 stycznia, o godz. 10. Porozmawiamy o bezpieczeństwie, zdrowiu i ciekawych sposobach na spędzenie wolnego czasu.
     Chcemy, aby motywem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo w sieci. Wspólnie z Komendą Miejską Policji w Tarnowie wyjaśnimy, jak nie stać się ofiarą przestępstwa internetowego. Nasi eksperci pomogą zarejestrować konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i pokażą także, jak przez internet pobrać PIT.
    Odpowiemy również na pytania dotyczące emerytur. Komu i na jakich zasadach przysługuje, kiedy najlepiej na nią przejść oraz jak zmienia się wysokość emerytury przy dłuższej pracy. Powiemy dlaczego ważny jest kapitał początkowy i gdzie szukać potrzebnych do jego wyliczenia dokumentów.

Czytaj więcej...

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON w całej MAŁOPOLSCE!

Opublikowano: czwartek, 23, styczeń 2020

Czytaj więcej...    Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność  wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.
Od 1 stycznia 2020 roku wniosek dotyczący  dofinasowanie turnusu rehabilitacyjnego a także przedmiotów ortopedycznych aplikujący o dofinasowanie ze środków PFRON może złożyć przez Internet - bez wychodzenia z domu, 365 dni w roku.
System SOW jest obecnie wdrażany na bardzo szeroką skalę w jednostkach samorządu powiatowego nie tylko na terenie województwa małopolskiego, a także w całej Polsce. W Małopolsce do Systemu Obsługi Wsparcia przystąpiły już wszystkie 22 powiaty.

Czytaj więcej...

Drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) na obszarze województwa małopolskiego

Opublikowano: czwartek, 23, styczeń 2020

     Urząd Miejski w Czchowie w nawiązaniu do pisma Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, znak: WB-I.6333.7.2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. informuje, że Zarządzeniem nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 r. Prezes Rady Ministrów wprowadził na terytorium RP drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) na obszarze województwa małopolskiego oraz pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 23 stycznia r. od godz. 00.01, do dnia 29 stycznia 2020 r., do godz. 23.59.

Podstawa prawna – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. 2016 poz. 1101 z późn. zm.).

XXIII edycja Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”

Opublikowano: czwartek, 23, styczeń 2020

Czytaj więcej...     Od 9 stycznia można zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do Konkursu o tytuł „Dobroczyńcy Roku”. Konkurs nagradza i promuje najbardziej odpowiedzialne duże i małe firmy, które angażują się w działania na rzecz zmiany świata - zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym. Tegoroczna, dwudziesta trzecia edycja w centrum stawia działania na rzecz współpracy, budowania partnerstw wprowadzających w życie Cele Zrównoważonego Rozwoju. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do składania wniosków do 12 lutego 2020 r. Laureatów poznamy w czerwcu podczas uroczystej Gali Finałowej.

Czytaj więcej...