Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Konkursy promujące Powszechny Spis Rolny 2020

Opublikowano: piątek, 16, październik 2020

Czytaj więcej...     Przypominamy, że Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje wiele konkursów, których celem jest promocja spisu. Zagadki, zadania i pytania sprawdzające wiedzę skierowane są do różnych grup odbiorców, a więc każdy może podjąć wyzwanie i wziąć udział w wybranym konkursie. Serdecznie zachęcamy do udziału, atrakcyjne nagrody i upominki czekają!

Powszechny Spis Rolny 2020 - czy już się spisałeś?

Opublikowano: środa, 14, październik 2020

Czytaj więcej...     Powszechny Spis Rolny PSR 2020 jest przeprowadzany na terenie całego kraju od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, co wynika z ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym. Najwygodniej i najbezpieczniej jest spisać się przez Internet.
    Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego ma
 obowiązek spisać się samodzielnie przez Internet, wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl. W dobie epidemii jest to najbezpieczniejsza i najwygodniejsza metoda. Jeśli ktoś nie ma komputera lub urządzenia z dostępem do Internetu może udać się do swojego Gminnego Punktu Spisowego, gdzie są udostępnione pomieszczenia wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu.

Czytaj więcej...

Konkurs dla przedszkolaków „Rymowanki dla rolników” - PSR 2020

Opublikowano: poniedziałek, 12, październik 2020

Czytaj więcej...     W ramach promocji powszechnego spisu rolnego PSR 2020 Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje konkurs „Rymowanki dla rolników”, którego adresatami są placówki wychowania przedszkolnego z województwa małopolskiego. Celem konkursu jest zainteresowanie najmłodszych dzieci zagadnieniami rolnictwa i produkcji żywności w połączeniu ze stymulowaniem ich rozwoju językowego, kreatywności i wyobraźni. Chcemy w ten sposób poszerzyć również wiedzę na temat spisu rolnego wśród ich rodzin oraz lokalnych społeczności.

Czytaj więcej...

Uwaga Rolnicy! Konkurs „Piłka w grze”!

Opublikowano: środa, 16, wrzesień 2020

Czytaj więcej...      Zachęcamy małopolskich rolników do wzięcia udziału w konkursie “Piłka w grze” organizowanym przez Urząd Statystyczny w Krakowie, zaś gminy do promowania konkursu i samospisu internetowego.
     Rolnicy trzech gmin z województwa małopolskiego, którzy spiszą się najliczniej w formie samospisu do 16 października wywalczą zestaw piłek dla szkół w zwycięskich gminach.
     Aby wziąć udział w rywalizacji konkursowej nie trzeba się rejestrować, wystarczy że rolnicy spiszą się przez Internet na stronie spisrolny.gov.pl Wyniki z podaniem zwycięskich gmin opublikujemy 19 października na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Krakowie i w naszych mediach społecznościowych!

Czytaj więcej...

Rusza Powszechny Spis Rolny 2020

Opublikowano: wtorek, 01, wrzesień 2020

Czytaj więcej...Termin spisu

Powszechny spis rolny PSR 2020 zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Obowiązek spisowy

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, co wynika z ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym. Najwygodniej i najbezpieczniej jest spisać się przez Internet.

Czytaj więcej...

Powszechny Spis Rolny odbędzie się w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Opublikowano: wtorek, 18, sierpień 2020

Czytaj więcej...     W spisie rolnym padną pytania m.in. o: osoby kierujące gospodarstwem, wkład pracy członków rodziny i pracowników najemnych, strukturę dochodów gospodarstwa domowego, działalność inną niż rolnicza prowadzoną w gospodarstwie rolnym, typ własności użytków rolnych, rodzaj użytkowanych gruntów, powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, rodzaje budynków gospodarskich, ciągniki i maszyny rolnicze, nawożenie.

    Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

  • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Czytaj więcej...

Podstawowe informacje o PSR 2020 r.

Opublikowano: poniedziałek, 27, lipiec 2020

Czytaj więcej...     Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.

     Więcej na https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/podstawowe-informacje-o-psr-2020

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Opublikowano: poniedziałek, 15, czerwiec 2020

Czytaj więcej...Burmistrz Czchowa – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Dla gminy Czchów Centralne Biuro Spisowe ustaliło 3 rachmistrzów.
     Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Czchów. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Czytaj więcej...

Powszechny Spis Rolny PSR 2020 #liczysięrolnictwo

Opublikowano: środa, 10, czerwiec 2020

Czytaj więcej...      W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej. 

Czytaj więcej...