Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Umowa o dofinasowanie projektu „Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego - Gmina Czchów” została podpisana

Opublikowano: czwartek, 11, październik 2018

do Jeziora   2 października 2018 r. Burmistrz Czchowa podpisał umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego - Gmina Czchów”. Całkowita wartość przedsięwzięcia to kwota 7 999 227,26 zł, z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 5 399 512,04 zł, a z Budżetu Państwa wynosi 595 117,24 zł. Środki własne Budżetu Gminy wynoszą 2 004 647,98 zł.

    Czas realizacji projektu 2019-2020 r. Projekt obejmuje zagospodarowanie oraz budowę pełnej infrastruktury ogólnoużytkowej - w tym parkingów, chodników, sceny widowiskowej oraz budowę lokalu socjalnego ogólnoużytkowego. Zadanie zostanie wykonane na nieruchomościach komunalnych Gminy poniżej Zapory Czchowskiej. Ogłoszenie przetargu nastąpi w listopadzie tego roku. Środki finansowe na przedsięwzięcie są zabezpieczone w Budżecie Gminy na 2019 i 2020 rok.

UM w Czchowie

Odsłony: 346