Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

List otwarty – stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorządy

Opublikowano: czwartek, 14, luty 2019

logo zw.gmin wiejskich    Finansowanie oświaty, wobec niedoszacowania przekazywanej nam subwencji oświatowej, przekroczyło racjonalne wspomaganie procesu edukacji młodego pokolenia przez samorządy lokalne. Poziom niezbędnego udziału własnych środków w finansowaniu podstawowych działań oświatowych, uniemożliwia prawidłową realizację innych zadań własnych gminy i determinuje jej rozwój. Czas najwyższy, aby wobec wzrostu gospodarczego i zwiększonych dochodów Państwa zwiększyć nakłady na edukację. W przeciwnym wypadku staniemy przed paraliżem budżetów lokalnych samorządów.

Całość na stronie www.zgwrp.pl

Odsłony: 284