Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Opublikowano: czwartek, 07, marzec 2019

     Burmistrz Czchowa zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z póżn. zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Odsłony: 155