Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Gmina Czchów ogłasza nabór wniosków do projektu pn. "Pierwszy dzwonek"

Opublikowano: wtorek, 15, lipiec 2014

     Projekt zakłada udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej 4 dzieci, w których wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego. Udzielone wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

 

     Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego dla ucznia w ramach projektu jest złożenie przez Wnioskodawcę „Deklaracji..” stanowiącej załącznik.

   Wnioski o wsparcie finansowe można składać w Urzędzie Miejskim w Czchowie, pokój Nr 2 do dnia 22 lipca 2014 roku.

 

Regulamin projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych4+ z województwa małopolskiego

WOJ-MALOPOL LOGO POZIOM rgb

 

Odsłony: 1440