Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 25, wrzesień 2014

Czchow    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.z 2013 r. poz. 594)  zwołuję SESJĘ  Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 30 września 2014 r. roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1.  Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3.  Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2014 r.;
  2. zmiany uchwały Nr XXXIII/284/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów na lata 2014-2023;
  3. przystąpienia Gminy Czchów do realizacji projektu partnerskiego pn. „Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego – Inwestycje w Centra Rekreacyjne”.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czchów oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów za pierwsze półrocze 2014 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie za I półrocze 2014 r.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Komunikaty i informacje.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

Odsłony: 1314