Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Cudze chwalicie, swego nie znacie… Fundusze Europejskie wspierają Małopolską turystykę

Opublikowano: środa, 08, lipiec 2020
Czytaj więcej...     „Fundusze Europejskie dla turystyki. Odkryj Małopolskę na nowo” - to hasło pierwszej odsłony, letniej kampanii billboardowej promującej Fundusze Europejskie w Małopolsce.
    Celem kampanii jest dotarcie do mieszkańców regionu z informacją nt. oferty turystycznej, stworzonej na bazie projektów dofinansowanych ze środków unijnych oraz zachęcenie ich do letnich wędrówek i odkrywania Małopolski na nowo.

     Więcej na stronie https://www.rpo.malopolska.pl/aktualnosci-fundusze-a-koronawirus/cudze-chwalicie-swego-nie-znacie-fundusze-europejskie-wspieraja-malopolska-turystyke

Burmistrz Czchowa z absolutorium za 2019 rok

Opublikowano: czwartek, 02, lipiec 2020

Czytaj więcej...    30 czerwca 2020 r. odbyła się XVI Sesja Rady Miejskiej w Czchowie, podczas której obradowano nad raportem o stanie Gminy Czchów za 2019 rok. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy, a także obrazuje aktualny stan gminy Czchów na wszystkich polach działalności w roku 2019. Rada Miejska w Czchowie przyjęła przedstawiony dokument i jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Czchowa wotum zaufania.

Czytaj więcej...

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Czchów za 2019 rok

Opublikowano: poniedziałek, 15, czerwiec 2020

Czytaj więcej...     Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Czchowa przedstawia Radzie Miejskiej w Czchowie Raport o stanie Gminy Czchów za 2019 rok w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

     Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875) termin  na przedstawienie organowi stanowiącemu przez organ wykonawczy opracowanego raportu o stanie gminy –  został przedłużony o 60 dni.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Czchowa z dnia 12 czerwca 2020 roku

Opublikowano: piątek, 12, czerwiec 2020

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Burmistrz Czchowa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: środa, 27, maj 2020

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję sesję  Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się dnia 5 czerwca 2020 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:

    Czytaj więcej...

Komunikat Burmistrza w sprawie odmowy przekazania Poczcie Polskiej S.A. danych ze spisu wyborców w gminie Czchów

Opublikowano: czwartek, 30, kwiecień 2020

    Stojąc na stanowisku, że ochrona mieszkańców, w tym ich danych osobowych, jest jednym z priorytetów działalności samorządu gminy Czchów oraz wobec braku podstawy prawnej do realizacji czynności, o jakie 23 kwietnia 2020 roku wnioskowała Poczta Polska S.A. tj. uzyskanie danych ze spisu wyborców gminy, Burmistrz Czchowa podjął decyzję o nieprzekazaniu tych danych - odmowie wszczęcia postepowania w tej sprawie.

Czytaj więcej...

Komunikat Burmistrza Czchowa w sprawie uruchomienia przedszkoli oraz gminnego klubu dziecięcego

Opublikowano: czwartek, 30, kwiecień 2020

    Burmistrz Czchowa informuje, że w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne dzieci oraz ich rodzin i wobec konieczności odpowiedniego przygotowania się do przyjęcia najmłodszych mieszkańców gminy do przedszkoli i klubu dziecięcego podjął decyzję, że otwarcie tych placówek nie nastąpi 6 maja 2020 roku.

     Ponowne uruchomienie tych jednostek możliwe będzie w sytuacji, gdy uda się je odpowiednio przygotować na sprawowanie swoich funkcji, zapewniając pełne bezpieczeństwo dla najmłodszych podopiecznych.

    Na bieżąco będą Państwo informowani o kolejnych decyzjach i terminach otwarcia placówek.

Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Czchowa z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Opublikowano: piątek, 24, kwiecień 2020

Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Czchowa z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Czchowie w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 325) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia  na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz. U z 2020 r. poz. 491 z późn.zm.)   zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej...

Informacja

Opublikowano: środa, 18, marzec 2020

Czytaj więcej...W związku ze skróceniem godzin pracy Banku Spółdzielczego w Czchowie, informujemy, że kasa Urzędu Miejskiego w Czchowie jest czynna do godz. 13:30.

Przepraszamy za utrudnienia.

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 20, luty 2020

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 28 lutego 2020r. o godzinie 13.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Czytaj więcej...