Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Opublikowano: wtorek, 28, maj 2019

     Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096) oraz art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zm.),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wszczęciu 8 maja 2019 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.6.2.2019.JF), na wniosek złożony przez  inwestora:

Czytaj więcej...

Nielegalne przesiedlenie mieszkańców Limanowej do Czchowa

Opublikowano: piątek, 24, maj 2019

    W połowie maja tego roku doszło do nielegalnego zasiedlenia przez władze Miasta Limanowa budynku w Czchowie przy ul. Sądeckiej mieszkańcami Miasta Limanowa. Działanie to jest złamaniem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt I OSK 2729/17), który jasno stwierdził, że nie istnieje prawna możliwość realizacji zadań w zakresie mieszkalnictwa komunalnego w oparciu o budynki zakupione na terenie innej gminy.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 23, maj 2019

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję sesję  Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. o godzinie 12.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.

Czytaj więcej...

Małopolskie miasto Czchów promuje partnerstwo z rumuńskim Şimleu Silvaniei

Opublikowano: poniedziałek, 20, maj 2019

Czytaj więcej...    18 maja w Czchowie (woj. małopolskie) Attaché obrony, wojskowy, morski i lotniczy płk Jerzy Jankowski wziął udział w uroczystościach oficjalnego otwarcia historyczno – militarnej ścieżki dydaktycznej oraz odbudowanego zamku średniowiecznego.

Więcej na stronie Ambasady RP w Bukareszcie https://bukareszt.msz.gov.pl/pl/aktualnosci

Zgłoś swój pomysł do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Opublikowano: środa, 15, maj 2019

Czytaj więcej...     Masz pomysł na wydarzenie, które spodoba się mieszkańcom Twojego powiatu? Widzisz, że potrzebna jest jakaś inwestycja albo inicjatywa, która pomoże rozwiązać społeczny problem? Chcesz, żeby w Twojej okolicy było ciekawiej lub po prostu – piękniej? Dobrze się składa – już 27 maja rusza składanie zadań do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec województwa, który skończył 16 lat. Na wypełnione formularze urząd marszałkowski województwa małopolskiego czeka do 17 czerwca.

Harmonogram (plik pdf)

Czytaj więcej...

Komunikat Burmistrza Czchowa w sprawie zapewniania opieki dzieciom i młodzieży podczas akcji strajkowej w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czchów

Opublikowano: sobota, 06, kwiecień 2019

     W związku z prowadzonym zgodnie z prawem sporem zbiorowym pomiędzy pracownikami szkół, a pracodawcami, Urząd Miejski w Czchowie nie ma podstaw do przeszkadzania w legalnej formie protestu. Gmina Czchów, podobnie jak wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, nie jest stroną sporu. W dniu 8 kwietnia 2019 roku rozpocznie się  w szkołach i przedszkolach akcja strajkowa, która będzie skutkowała odstąpieniem nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji od pracy. W związku z powyższym nie będą prowadzone zajęcia lekcyjne. Burmistrz Czchowa informuje, że w wyniku rozmów przeprowadzonych z dyrektorami jednostek oświatowych, szkoły i przedszkola będą w stanie zapewnić Państwa dzieciom i młodzieży zajęcia opiekuńcze.

Czytaj więcej...

Informacja Burmistrza Czchowa

Opublikowano: piątek, 05, kwiecień 2019

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa informuje, że 4 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Gminy w Iwkowej odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin i miast: Brzesko, Gnojnik, Lipnica Murowana, Czchów, Iwkowa, Łososina Dolna, Chełmiec oraz Nowy Sącz w sprawie podpisania wspólnego stanowiska samorządów dotyczącego przebiegu korytarza DK 75.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: piątek, 05, kwiecień 2019

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję sesję  Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godzinie 13.30 w sali kina „Baszta”
w Czchowie.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów

Opublikowano: środa, 20, marzec 2019

Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Czchowa z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

Czytaj więcej...