Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

KOMUNIKAT

Opublikowano: piątek, 19, październik 2018

     Informujemy, że obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania rozpoczną pracę w dniu wyborów 21 października o godz. 6:00. Natomiast lokale wyborcze zostaną otwarte o godz. 7:00. Głosować będzie można do godz. 21:00.

Umowa o dofinasowanie projektu „Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego - Gmina Czchów” została podpisana

Opublikowano: czwartek, 11, październik 2018

Czytaj więcej...   2 października 2018 r. Burmistrz Czchowa podpisał umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego - Gmina Czchów”. Całkowita wartość przedsięwzięcia to kwota 7 999 227,26 zł, z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 5 399 512,04 zł, a z Budżetu Państwa wynosi 595 117,24 zł. Środki własne Budżetu Gminy wynoszą 2 004 647,98 zł.

Czytaj więcej...

Remont drogi wojewódzkiej w Tymowej

Opublikowano: czwartek, 11, październik 2018

     Burmistrz Czchowa informuje, że w związku z otwarciem przetargu na rozbudowę drogi wojewódzkiej 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa oraz informacją Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, remont kapitalny drogi na odcinku Tymowej oraz budowa chodnika w kierunku Lipnicy będą realizowane w 2019 r. Rozpoczęcie robót jeszcze w tym roku. Środki na rozbudowę pochodzą z budżetu Marszałkowskiego oraz częściowo na budowę chodników z budżetu Gminy Czchów.

Czytaj więcej...

PROMESA dla Gminy Czchów

Opublikowano: czwartek, 11, październik 2018

Czytaj więcej...    Burmistrz Czchowa 10 października 2018 r. w Nowym Sączy otrzymał promesę na dofinansowanie dwóch inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej" oraz "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno-kulturalne – etap II".

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 11, październik 2018

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 19 października 2018 roku o godzinie 9.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: wtorek, 28, sierpień 2018

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 05 września 2018 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: piątek, 27, lipiec 2018

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000 i poz. 1349) zwołuję SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie.

     Sesja ta odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2018 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

125-lecie OSP w Złotej

Opublikowano: piątek, 22, czerwiec 2018

Czytaj więcej...    2018 rok to historyczna data dla OSP w Złotej, która pod koniec maja uroczyście świętowała 125-lecie istnienia jednostki. Tak znamienity jubileusz był okazją do wspomnień, podsumowań i gratulacji, które nastąpią w trakcie obchodów. Zgodnie z myślą ,,Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” uroczystości zainaugurowała msza święta w kościele Parafialnym, po której uczestnicy przemaszerowali do budynku remizy. Punktami kulminacyjnymi obchodów było poświecenie nowego sztandaru dla jednostki, wręczenie odznaczeń strażackich oraz wystąpienia zaproszonych gości. W swoich przemówieniach zarówno Burmistrza Czchowa – Marek Chudoba jak i Andrzej Potępa – Starosta Brzeski podkreślili rangę obchodów, tej znamienitej tradycji ale także znaczenia jednostki dla społeczności miejscowości Złotej oraz całej gminy Czchów.

Czytaj więcej...