Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Weź dotację, wymień piec i nie truj

Opublikowano: środa, 17, sierpień 2016

Nie truj. Weź dotację. Wymień piec    Mieszkańcy Małopolski, w tym również naszej Gminy, mogą skorzystać ze środków na wymianę pieców. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na ten cel prawie 210 mln zł w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego 2014-2020.

    O dotację mogą się ubiegać właściciele domów jedno i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec węglowy i zastąpić go piecem na biomasę lub paliwa gazowe, nowoczesnym piecem węglowym, źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródła energii lub podłączyć się do sieci ciepłowniczej.

       Środki dla mieszkańców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dostępne są wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych. W przypadku naszej Gminy występującej w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego projektodawcą jest Spółka Eco-Gnojnik – projekt „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego" oraz "Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego".

    Dodatkowe informacje można znaleźć TUTAJ

Odsłony: 2337