Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Rada Miejska

Opublikowano: środa, 14, maj 2014 Administrator

Przewodniczący:

mgr Alicja MORDARSKA

Wiceprzewodniczący:

Małgorzata CZECH, Kazimierz KURZYDŁO

Skład osobowy:

Lp.

Imię i nazwisko

 
 1. Małgorzata Czech  
 2. Marek Gurgul  
 3. Zbigniew Jakóbczyk  
 4. Jerzy Kornaś  
 5. Dominik Kotas  
 6. Paweł Kozdrój  
 7.

Kazimierz Kurzydło

 
 8. Beata Marchut  
 9. Alicja Mordarska  
 10. Władysław Osada  
 11. Andrzej Rozciecha  
 12. Bernadeta Salamon  
 13. Stanisław Sapała  
 14. Stefan Sowa  
 15. Lesław Wrona  

 

Skład Komisji Rady Miejskiej w Czchowie:

Komisja Rewizyjna:

1.

   

2.

   

3.

   

Komisja Gospodarcza i Finansów:

1.

   

2. .

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

 Komisja do Spraw Publicznych:

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

 Do zadań Komisji stałych należy:

1) opiniowanie projektów uchwal Rady,
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazach komisji przez Radę i Burmistrza Czchowa.

Odsłony: 10281