Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Komunikat Burmistrza Czchowa

Opublikowano: wtorek, 08, maj 2018

Wody Polskie     Na wniosek Burmistrza Czchowa zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czchów na okres 3 lat. Taryfy nie uległy zmianie.

1) Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
1 I grupa (obejmuje wszystkich detalicznych odbiorców wody tj. odbiorców indywidualnych, instytucje i przedsiębiorców) Cena w zł za 1 m³  dostarczanej wody 3,4 3,4 3,4
Opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy 7,3 / 1 / 2 miesiące 7,3 / 1 / 2 miesiące 7,3 / 1 / 2 miesiące
2 II grupa (obejmuje odbiorców pozostałych tj. sprzedaż hurtowa wody) Cena w zł za 1 m³  dostarczanej wody 3,4 3,4 3,4

 

2) Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
1 Cena za 1 m³ ścieków odprowadzanych do oczyszczalni – I grupa (dostawcy dostarczający ścieki siecią kanalizacji sanitarnej) Cena w zł za 1 m³  odprowadzonych ścieków 4,97 4,97 4,97
2 Cena za 1 m³  ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków dla odbiorców indywidualnych – II grupa (dostawcy indywidualni dowożący ścieki do oczyszczalni ścieków) Cena w zł za 1 m³  odprowadzonych ścieków 5,54 5,54 5,54
3 Cena za 1 m³ ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków dla pozostałych odbiorców – III grupa (pozostali dostawcy dowożący ścieki do oczyszczalni ścieków) Cena w zł za 1 m³  odprowadzonych ścieków 6,64 6,64 6,64

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i\lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8% VAT.

Odsłony: 602