Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Uwaga – od lipca nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych!

Opublikowano: czwartek, 28, czerwiec 2018

Samochód DIMARCO    Publikujemy nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na II półrocze 2018 r. dla poszczególnych miejscowości. Wersja papierowa harmonogramu dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Czchowie pok. nr 6 oraz w Biurze Obsługi Klienta (parter). Każdy z Państwa otrzyma również harmonogram za pośrednictwem pracowników firmy obsługującej odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czchów.

Do pobrania: HARMONOGRAM (plik. pdf)

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Czchów jest:

Firma Usługowo-Handlowa
DIMARCO
32-861 Iwkowa 482
tel. 14 68 44 059

UWAGA!

     W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego oraz polepszenia warunków mieszkańców w zakresie obioru odpadów komunalnych zwiększono częstotliwość odbioru odpadów komunalnych (odpady komunalne niesegregowane, zbierane selektywnie, bioodpady) z terenu miejskiego tj. terenu miasta Czchów - na dwa razy w miesiącu.

    Zmiana częstotliwości wywozu nie wpływa na zmianę dotychczasowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odsłony: 1392