Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon – II półrocze 2018 r.

Opublikowano: piątek, 10, sierpień 2018

    Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych (wg załączonego harmonogramu). 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych obsługiwana jest przez:

Firmę Usługowo-Handlowa DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.

Podczas zbiórki akcyjnej odbierane będą odpady:

  1. Wielkogabarytowe – tj.: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, itp.,
  2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – tj. chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory,  odkurzacze, żelazka, tostery,  komputery, laptopy, telefony komórkowe, odbiorniki radiowe, itp.
  3. Opony samochodowe (przypominamy, że gminny system odbierania odpadów komunalnych dotyczy odpadów pochodzących z gospodarstwa domowego. Opony rolnicze oraz opony samochodów ciężarowych można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany/naprawy spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania).

DO KONTENERÓW ZABRANIA SIĘ WRZUCANIA
wszelkich odpadów niebezpiecznych m.in.: eternitu, zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego, odpadów budowlanych (tj. gruzu, styropianu, wełny mineralnej, itp.) oraz opon !!!

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
zarówno małogabarytowy jak i wielkogabarytowy można ustawiać przy kontenerach.

Sprzęt ten zostanie odebrany.
UWAGA: Sprzęt RTV i AGD musi być kompletny.

ZUŻYTE OPONY SAMOCHODOWE
można ustawiać przy kontenerach lub nieodpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK w Czchowie
ul. Kazimierza Wielkiego 3, 32-860 Czchów
PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

Odpady remontowo-budowlane (gruz, styropian, itp.), odpady z demontażu pojazdów, opony z ciągników rolniczych i samochodów ciężarowych, odpady z innego źródła niż gospodarstwo domowe nie będą odbierane.

W/w odpady (dot. punktów stacjonarnych) należy dostarczać bezpośrednio w godzinach zamieszczonych w harmonogramie i przekazywać pracownikom firmy obsługującej zbiórkę. Zabrania się składowania odpadów.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców.

Miejscowość TERMINY

MIEJSCE PODSTAWIENIA KONTENERÓW*

I etap (stacjonarny)

II etap (objazdowy)

III etap (stacjonarny)

Biskupice Melsztyńskie

20.08.2018

15.00-17.00

15.10.2018

17.12.2018

15.00-17.00

k/ Remizy
Będzieszyna

20.08.2018

7.30-9.30

16.10.2018

17.12.2018

7.30-9.30

Przy Promie

Czchów

20.08.2018

13.00-15.00

22.10.2018

17.12.2018

13.00-15.00

PSZOK

ul. Kazimierza Wlk. 3

Domosławice

20.08.2018

12.30-14.30

15.10.2018

17.12.2018

 12.30-14.30

Parking naprzeciw Szkoły

Jurków

27.08.2018

10.00-12.00

29.10.2018

18.12.2018

10.00-12.00

Przy Oczyszczalni

Piaski-Drużków

20.08.2018

10.00-12.00

16.10.2018

17.12.2018

10.00-12.00

Plac przy dawnej Szkole

Tworkowa

27.08.2018

12.30-14.30

29.10.2018

18.12.2018

12.30-14.30

koło zbiornika wody - Rożnówka

Tymowa

27.08.2018

15.00-17.00

30.10.2018

18.12.2018

15.00-17.00

koło Remizy

Wytrzyszczka

20.08.2018

7.30-9.30

16.10.2018

17.12.2018

7.30-9.30

Przy Promie

Złota

27.08.2018

7.30-9.30

15.10.2018

 18.12.2018

7.30-9.30

Zajazd autobusowy k/szkoły

* dotyczy I i III etapu

Odsłony: 981