Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon – I półrocze 2019 r.

Opublikowano: poniedziałek, 11, luty 2019

odpady wielkogabarytowe    Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych (wg załączonego harmonogramu). 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych obsługiwana jest przez: Firmę Usługowo-Handlowa DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych (plik pdf)

Podczas zbiórki akcyjnej odbierane będą odpady:

  1. Wielkogabarytowe – tj.: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, itp.,
  2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – tj. chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory,  odkurzacze, żelazka, tostery,  komputery, laptopy, telefony komórkowe, odbiorniki radiowe, itp.
  3. Opony samochodowe (przypominamy, że gminny system odbierania odpadów komunalnych dotyczy odpadów pochodzących z gospodarstwa domowego. Opony rolnicze oraz opony samochodów ciężarowych można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany/naprawy spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania).

DO KONTENERÓW ZABRANIA SIĘ WRZUCANIA
Wszelkich odpadów niebezpiecznych m.in.: eternitu, zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego, odpadów budowlanych (tj. gruzu, styropianu, wełny mineralnej, itp.) oraz opon!!!

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
zarówno małogabarytowy jak i wielkogabarytowy można ustawiać przy kontenerach.

Sprzęt ten zostanie odebrany.

UWAGA: Sprzęt RTV i AGD musi być kompletny.

ZUŻYTE OPONY SAMOCHODOWE
można ustawiać przy kontenerach lub nieodpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK w Czchowie,  ul. Kazimierza Wielkiego 3, 32-860 Czchów

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach  700-1500

Odpady remontowo-budowlane (gruz, styropian, itp.), odpady z demontażu pojazdów, opony z ciągników rolniczych i samochodów ciężarowych, odpady z innego źródła niż gospodarstwo domowe nie będą odbierane.

W/w odpady (dot. punktów stacjonarnych) należy dostarczać bezpośrednio w godzinach zamieszczonych w harmonogramie i przekazywać pracownikom firmy obsługującej zbiórkę. Zabrania się składowania odpadów.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców.

Odsłony: 1472