Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

KOMUNIKAT

Opublikowano: czwartek, 09, marzec 2017

     Burmistrz Czchowa informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z  późn. zm.) gminy zobowiązane są do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania, a także ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków celem sprawdzenia częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

     Wypełniając ustawowy obowiązek, Burmistrz Czchowa zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców gminy, o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Czchowie zgłoszenia dot. posiadanych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

    Formularze zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Czchowie pok. nr 13, u sołtysów i do pobrania poniżej.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czchowie,

pok. nr 13 lub  pod nr tel. (14) 66-21-738.

 

Odsłony: 1023