Flaga Ukrainy, Pomoc dla Ukrainy 

Informacje dotyczące budowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz - czytaj tutaj

Program "Moja woda" - czytaj tutaj

Program "Czyste powietrze" - więcej tutaj

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - czytaj tutaj

Złóż deklarację CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków)   |   Wzór deklaracji

Dofinansowanie z „Polskiego Ładu” na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czchów

W 2023 roku Gmina Czchów kolejny raz aplikowała o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jest to program mający na celu dofinansowanie...

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie o wysokim zanieczyszczeniu powietrza

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu brzeskiego Obowiązuje w dniu 07.12.2023 Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze...

Czytaj więcej...

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzesku
Krajowa Administracja Skarbowa

KOMUNIKAT Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku przypomina, że preferowana forma kontaktu z urzędem skarbowym to załatwianie spraw online. W tym celu należy odwiedzić stronę:...

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Czchowa o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie Burmistrza Czchowa o przetargu na sprzedaż nieruchomości znajduje się pod adresem: LINK DO OGŁOSZENIA NA BIP UM CZCHÓW

Czytaj więcej...

Zimowe utrzymanie dróg gminnych - informacje

Za zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2023/2024 odpowiadają ich zarządcy. Drogi znajdujące się na terenie Gminy Czchów posiadają różnych zarządców. Gminę przecinają ponadto...

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w badaniu dotyczącym kompostowania bioodpadów

Szanowni Mieszkańcy, zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym kompostowania bioodpadów. Badanie ma na celu oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi u źródła w...

Czytaj więcej...

Dzień Czystego Powietrza - edukacja ekologiczna przez teatr

24 listopada uczniowie klas 0-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Czchowie oraz dzieci z Publicznego Przedszkola w Czchowie uczestniczyli w spektaklu ekologicznym pod tytułem...

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie - 1 grudnia 2023 r. o godzinie 13.00
Herb gminy Czchów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póź.zm.) zwołuję sesję  Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta...

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Czchów, dnia 17.11.2023 r. Sprawozdanie  z przebiegu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku...

Czytaj więcej...

 • Samorząd
  Samorząd
 • Informacje i ogłoszenia lokalne
  Informacje i ogłoszenia lokalne
 • Inwestycje
  Inwestycje
 • Inwestycje z budżetu państwa
  Inwestycje dofinansowane ze środków budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego
 • Karta Dużej Rodziny
  Karta Dużej Rodziny
 • Sesja Rady Miejskiej w Czchowie
  Rada Miejska
 • Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Komunalna
 • Powszechny Spis Rolny 2020
  Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Oświata
  Oświata
 • Sport
  Sport
 • Kultura
  Kultura
 • Czyste powietrze
  Czyste powietrze

Mapa