Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czchowie

ul. Sądecka 183, 32-860 Czchów

tel. 146 843 452, faks 146 843 210, e-mail: gzozczchow@poczta.onet.pl


Przetarg nieograniczony - dostawa

„Produkty farmaceutyczne - leki ”

 

·        specyfikacja istotnych warunków zamówienia - SIWZ

·        załącznik nr 1

·        załącznik nr 2

·        załącznik nr 3

·        załącznik nr 4

·        załącznik nr 5

·        załącznik nr 6

 

Odpowiedzi na zapytania Oferentów:

·        Odpowiedź nr 1

·        Odpowiedzi nr 2