Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czchowie

ul. Sądecka 183, 32-860 Czchów

tel. 146 843 452, faks 146 843 210, e-mail: gzozczchow@poczta.onet.pl


Przetarg nieograniczony - dostawa

„Dostawa produktów żywienia dojelitowego dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Czchowie”

Dokumenty w formacie Microsoft Office (doc):

·        ogłoszenie o przetargu

·        specyfikacja istotnych warunków zamówienia - SIWZ

Odpowiedzi na zapytania Oferentów:

·        Odpowiedź nr 1