Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czchowie

ul. Sądecka 183, 32-860 Czchów

tel. 146 843 452, faks 146 843 210, e-mail: gzozczchow@poczta.onet.pl


 

Zaproszenie

do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej do 200 000 EURO

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czchowie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę:

 

„Materiałów medycznych”

 

Dokumenty w formacie Microsoft Office:

 

·        Ogłoszenie

·        Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

·        Załącznik nr 1: zadanie I, zadanie II, zadanie III

·        Załącznik nr 2

·        Załącznik nr 3

·        Załącznik nr 4

·        Załącznik nr 5

·        INFORMACJA z dn. 28.12.2012 r.

 

Odpowiedzi na pytania Oferentów:

·        Odpowiedzi z dn. 27.12.2012 r.

·        Odpowiedzi z dn. 28.12.2012 r.