Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czchowie

ul. Sądecka 183, 32-860 Czchów

tel. 146 843 452, faks 146 843 210, e-mail: gzozczchow@poczta.onet.pl


 

Zaproszenie

do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej do 200 000 EURO

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czchowie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę:

 

„Produktów farmaceutycznych”

 

Dokumenty w formacie Microsoft Office:

 

·     Ogłoszenie

·     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

·     Załącznik nr 1

·     Załącznik nr 2

·     Załącznik nr 3

·     Załącznik nr 4

·     Załącznik nr 5

·     Załącznik nr 6

 

Odpowiedzi na pytania Oferentów:

·     Odpowiedź nr 1

·     Odpowiedź nr 2

·     Odpowiedź nr 3

·     Odpowiedź nr 4

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty