Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czchowie

ul. Sądecka 183, 32-860 Czchów

tel. 146 843 452, faks 146 843 210, e-mail: gzozczchow@poczta.onet.pl


 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWIENIA DOJELITOWEGO DLA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W CZCHOWIE SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA ZAWARTE W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

·        Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty08.07.2013 r.

 

 

 

INFORMACJA o przedłużeniu terminu składania ofert

 

Dokumenty w formacie Microsoft Office (.doc):

 

·     Ogłoszenie

·     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki

Dokumenty w formacie Adobe Reader (.pdf):

 

·     Ogłoszenie

·     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki

Odpowiedzi na pytania Oferentów:

·     Odpowiedź nr 1