Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czchowie

ul. Sądecka 183, 32-860 Czchów

tel. (0) 146 843 452, faks (0) 146 843 210, e-mail: gzozczchow@poczta.onet.pl


Przetarg nieograniczony - dostawa

„Meble medyczne”

Odpowiedzi na zapytania Oferentów (pdf):

·  odpowiedź nr 1

·  odpowiedź nr 2

·  odpowiedź nr 3

·  odpowiedź nr 4

Dokumenty w formacie Microsoft Office (doc):

·        ogłoszenie o przetargu

·        specyfikacja istotnych warunków zamówienia - SIWZ

·        załącznik nr 1

·        załącznik nr 2

·        załącznik nr 3

·        załącznik nr 4

·        załącznik nr 5

Dokumenty w formacie Adobe Reader (pdf):

·        ogłoszenie o przetargu

·        specyfikacja istotnych warunków zamówienia - SIWZ

·        załącznik nr 1

·        załącznik nr 2

·        załącznik nr 3

·        załącznik nr 4

·        załącznik nr 5