Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czchowie

ul. Sądecka 183, 32-860 Czchów

tel. 146 843 452, faks 146 843 210, e-mail: gzozczchow@poczta.onet.pl


Przetarg nieograniczony - dostawa

„Materiały medyczne”

Dokumenty w formacie Microsoft Office (doc, xls):

·        zaproszenie do przetargu

·        specyfikacja istotnych warunków zamówienia - SIWZ

·        załącznik nr 1:  zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4

·        załącznik nr 2

·        załącznik nr 3

·        załącznik nr 4

·        załącznik nr 5 – umowa

 

Odpowiedzi na zapytania Oferentów:

·        Odpowiedź nr 1

·        Odpowiedź nr 2

·        Odpowiedź nr 3

·        Odpowiedź nr 4

·        Odpowiedź nr 5

·        Odpowiedź nr 6

·        Odpowiedź nr 7

·        Odpowiedź nr 8

·        Odpowiedź nr 9

·        Odpowiedź nr 10