Apel Burmistrza Czchowa dotyczący szczepień przeciw COVID-19 (sesja Rady Miejskiej z 29 grudnia 2020 r.)

 

DowiedzSieWiecej

 

Zamiany w pracy Urzędu Miejskiego w Czchowie - czytaj więcej

Informacja dot. budowy i przebudowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz - czytaj tutai i tutaj

Zamawianie transportu do punktu szczepień - czytaj więcej

Międzyszkolna Regionalna Orkiestra Symfoniczna „Małopolska" zaprasza na koncert
Międzyszkolna Regionalna Orkiestra Symfoniczna „Małopolska

Międzyszkolna Regionalna Orkiestra Symfoniczna „Małopolska" zaprasza na koncert "AD ASTRA". Uroczysta liturgia oraz koncert w 40. rocznicę stanu wojennego odbędą się 13 grudnia...

Read More ...

Edukacja prawna - darmowe materiały edukacyjne
Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT BRZESKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne...

Read More ...

Nabór małopolskich przedsiębiorców z branży turystycznej na misję gospodarczą na rynek niemiecki w Monachium i Stuttgarcie w dniach 21-24.03.2022

Szanowni Członkowie Małopolskiej Organizacji Turystycznej, W związku z realizacją projektu „Małopolska - cel podróży” zapraszamy do udziału w naborze do wyjazdowych misji...

Read More ...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z...

Read More ...

OT KOWR w Krakowie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie ,,MałoPolska słodko smakuje na Boże Narodzenie”
Plakat konkursu ,MałoPolska słodko smakuje na Boże Narodzenie

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie serdecznie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa małopolskiego do wzięcia udziału w konkursie...

Read More ...

Planujemy kolejne nabory wniosków
Logo Stowarzyszenia

Stowarzyszenie ''Na Śliwkowym Szlaku'' informuje, iż zostały zaplanowane kolejne nabory wniosków w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju...

Read More ...

Porozumienie ważne dla Małopolan zostało zawarte
Od lewej Wicemarszałek Józef Gawron, dyrektor WUP - Jan Gąsienica-Walczak, dyrektor OM PFRON - Marta Mordarska, poseł Urszula Rusecka

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 24 listopada br. podpisane zostało porozumienie o współpracy w ramach projektu ,,Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu...

Read More ...

Pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dla Gminy Czchów
Pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dla Gminy Czchów

18 listopada 2021 r. została podpisana umowa pożyczki przez Burmistrza Czchowa - Marka Chudobę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Moniki Kurzydło, z Zarządem Wojewódzkim...

Read More ...

II edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta
II edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta

Ruszył nabór do II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą w terminie do 28 lutego 2022 r.Szczegółowe informacje na...

Read More ...

 • Samorząd
  Samorząd
 • Informacje i ogłoszenia lokalne
  Informacje i ogłoszenia lokalne
 • Inwestycje
  Inwestycje
 • Inwestycje z budżetu państwa
  Inwestycje dofinansowane ze środków budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego
 • Program Rodzina 500+
  Program 500+
 • Sesja Rady Miejskiej w Czchowie
  Rada Miejska
 • Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Komunalna
 • Powszechny Spis Rolny 2020
  Narodowy Spis Powszechny 2021
 • Oświata
  Oświata
 • Sport
  Sport
 • Kultura
  Kultura
 • Czyste powietrze
  Czyste powietrze

Mapa